«Теорияны, билимди жана илимди колдонмо медицина менен интеграциялоо».

Сиздерди ОшМУнун медицина факультетинин 30 жылдыгына жана медицина факультетинин биринчи деканы, медицина илимдеринин доктору, профессор Жеенбаев Жолборс Жеенбаевичтин 75 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырабыз.

Регистрация         Список участников

Ош мамлекеттик университетинин медицина факультети

Конференция

Темасы: «Теорияны, билимди жана илимди колдонмо медицина менен интеграциялоо».
Күнү: 2023-жылдын 22-23-июнь
Конференция өткөрүлө турган жер: ОшМУнун медицина факультетинин жыйындар залы. Дареги: Ош шаары, Суу алуу (Водозаборная) көчөсү 215, медицина факультетинин КАМПУСУ
Форматы: оффлайн, онлайн

ЭЛ АРАЛЫК УЮШТУРУУ КОМИТЕТИ:
1. Төрага – Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич (ОшМУнун ректору, физика-математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстан)
2. Төраганын орун басары – Арапбаев Руслан Нурмаматович (ОшМУнун илим боюнча проректору, ф-м.и.к., доцент, Кыргызстан)
3. Төраганын орун басары – Ыдырысов Исматилла Токтосунович (ОшМУнун медицина факультетинин деканы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстан)
4. Төраганын орун басары – Калматов Роман Калматович (ОшМУнун Эл аралык медицина факультетинин деканы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстан)

    

Эл аралык уюштуруу комитетинин мүчөлөрү:
1. Хайруллин Радик Магзинурович – Санкт-Петербург шаарындагы РЕАВИЗ университетинин ректору, медицина илимдеринин доктору, морфология жана патология кафедрасынын профессору. Академик И.П.Павлов атындагы Биринчи Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин клиникалык анатомия жана оперативдүү хирургия кафедрасынын профессору. Россиянын Табигый илимдер академиясынын анык мүчөсү, Россиянын анатомисттер, гистологдор жана эмбриологдор илимий коомунун вице-президенти.
2. Клаудио Колозио – профессор, Милан университетинин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы (Италия).
3. Ferruh Yücel (Ferruh Yucel) - профессор, Османгази университетинин Медицина факультетинин нормалдуу анатомия бөлүмүнүн башчысы (Эскишехир, Түркия)
4. Жарылкасынова Гаухар Жанузаковна — Бухара мемлекеттик медицина институтунун проректору, медицина илиминин доктору, профессор.
5. Мамытов Миталип Мамытович — медицина илимдеринин доктору, И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын неврология и нейрохирургия кафедрасынын башчысы, КР УИА академик, Кыргыз Эл Баатыры;
6. Ырысов Кеңешбек Бакирбаевич – И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын окуу иштери боюнча проректору, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, медицина илимдеринин доктору, профессор, жогорку категориядагы нейрохирург (Бишкек, Кыргызстан)
7. Ишигов Ибрагим Агаевич - медицина илимдеринин доктору, Хожа Ахмет Ясауи атындагы Эл аралык Казак-Түрк университетинин медицина факультетинин адамдын морфологиясы жана физиологиясы кафедрасынын профессору (Казакстан, Түркстан);
8. Клочкова Светлана Валерьевна - медицина илимдеринин доктору, Россиянын Элдердин достугу университетинин адам анатомиясы кафедрасынын профессору (Москва, Россия);
9. Трушел Наталья Алексеевна — медицина илимдеринин доктору, профессор, жетекчи. Беларус мамлекеттик медициналык университетинин нормалдуу анатомия кафедрасы (Минск, Беларусь);
10. Катеренюк Илья Муфтеевич — медицина илимдеринин доктору, профессор, Н.Тестемицану атындагы Кишинев мамлекеттик медициналык университетинин нормалдуу жана клиникалык адамдын анатомиясы кафедрасынын башчысы (Кишинев, Молдова);
11. Алексеева Наталья Тимофеевна — медицина илимдеринин доктору, профессор, Н.Н. Бурденко атындагы Воронеж мамлекеттик медициналык университетинин нормалдуу адамдын анатомиясы кафедрасынын башчысы (Воронеж, Россия);
12. Сулайманова Римма Тагировна - биология илимдеринин кандидаты, доцент, REAVIZ университетинин медициналык жана биологиялык дисциплиналар кафедрасынын башчысы (Санкт-Петербург ш.);
13. Салахитдинов Зухриддин Салахитдинович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Андижан мамлекеттик университетинин Жалпы практикалык врачтарды даярдоо - №2 кафедрасынын башчысы(Андижан, Өзбекстан)
14. Кахаров Зафар Абдурахманович - медицина илимдеринин кандидаты, Андижан мамлекеттик медициналык университетинин анатомия жана клиникалык анатомия кафедрасынын башчысы (Андижан, Өзбекстан).
    

УЮШТУРУУ КОМИТЕТИ
1. Саттаров Абсамат Эрмаматович - ОшМУнун профсоюз комитетинин төрагасы, б.и.к., доцент.
2. Гаффорова Хилола Икрамовна – ОшМУнун медицина факультетинин декандын илим иштери боюнча орун басары, х.и.к., доцент.
3. Иметова Жазгүл Букарбаевна - ОшМУнун медициналык клиникасынын директору, медицина илимдеринин кандидаты.
4. Жаанбаева Анара Кеңешовна - Дипломдон кийинки жана үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунун директору, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
5. Сакибаев Кыялбек Шерикбаевич – Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
6. Садыкова Алтынай Акбаралиевна, ОшМУнун Медицина факультетинин Карьера борборунун бүтүрүүчүлөрү менен иштөө боюнча жооптуу, терапиялык дисциплиналар кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
7. Кеңешбаев Бекболот Капаевич – ОшМУнун медицина факультетинин декандын окуу иштери боюнча орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
8. Сейитбеков Т.Т.- Травматология, соттук медицина жана нур диагностика кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент.
9. Ташиева Гүлбара Самидиновна –Эл аралык медицина факультетинин деканы НИМСИ Джалал-Абад, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
10. Тажибаев М.К. - декандын окуу иштери боюнча орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
11. Омурзакова Гульнара Гуламовна - декандын окуу иштери боюнча орун басары, химия илимдеринин кандидаты, доцент.
12. Курманбеков Нурсултан Осмонкулович - м.и.к. стоматология жана мпд адистигинин окуу иштери боюнча декандын орун басары. 
13. Турсунбаева Айнура Турдубековна - окуу-усулдук иштер боюнча декандын орун басары.
14. Касиева Гулсара Кенешовна - б.и.к., табигый илимдер кафедрасынын доценти, ОшМУнун медицина факультетинин Аялдар кенешинин торайымы.
15. Манасов Насырбек Абдивалиевич - Медицина факультетинин профсоюздук бюросунун төрагасы.
16. Жообасарова Динара Жаанбаевна - практика жана тышкы байланыштар боюнча декандын орун басары.
17. Жолдошева Гулай Тыныбековна - ОшМУнун медицина факультетинин деканынын тарбия иштери боюнча орун басары.
18. Каратаев Мирлан Анварбекович - декандын окуу иштери боюнча орун басары.
19. Эндеше уулу Эрлан - ОшМУнун медицина факультетинин декандын тарбия иштери боюнча орун басары.
20. Эркинали уулу Бектур - декандын өндүрүштүк практика боюнча орун басары.
21. Таабалдиев Алымбек — өндуруштук практика боюнча декандын орун басары.
22. Эшматали уулу Эмил – инженер-программист.

Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү:
1. Шатманов С.Т., гистология жана патоанатомия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор.
2. Камалов Ж.К., табигый илимдер кафедрасынын башчысы, химия илимдеринин доктору, профессор.
3. Муратов А.А., жалпы хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор.
4. Юсупов Ф.А., Неврология, нейрохирургия жана психиатрия кафедрасынын башчысы, м.и.д., профессор.
5. Арстанбеков М.А., ортопедиялык жана терапиялык стоматология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, профессор.
6. Нуруева З.А., педиатрия-1 кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
7. Мамасаидов А.Т., ички оорулардын пропедевтикасы кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор.
8. Мамажакып уулу Жаныбай, хирургиялык стоматология жана курактык стоматология курсу кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
9. Исраилова З.А., Акушердик жана гинекология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
10. Боронова З.С., фармацевтикалык химия жана дарылардын технологиясы кафедрасынын башчысы, химия илимдеринин кандидаты, доцент.
11. Осмонов Т.Ж., хирургиялык оорулар кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
12. Абылаева Б.А., Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар” кафедрасынын башчысы, б.и.к., доцент.
13. Матазов Б.А., Урология, Онкология жана Теривенерология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
14. Рысматова Ф.Т., ички оорулар үй-бүлөлүк медицина курсу менен кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
15. Мамажакып уулу Чынгыз, экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
16. Молдалиев Ж.Т., жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасынын башчысы, б.и.к., доцент.
17. Истамов К.Т., Эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
18. Муйдинов Ф.Ф., коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
19. Маматов А.М., балдар хирургиясы кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.
20.Маматова С.М. – эл аралык медицина факультетинин “Клиникалык дисциплиналар-1” кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент.
21.Курбаналиев А.Ю.- эл аралык медицина факультетинин “Табигый жана математика илимдери” кафедрасынын башчысы, физико-математикалык илимдеринин доктору, профессор.
22.Жолдубаев С.Ж., Анатомия, гистология жана нормалдуу физиология кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент
23.Момунова А.А., Патология, фундаменталдык жана клиникалык фармакология кафедрасынын башчысы, б.и.к., доцент.
24.Исмаилова Р.А. - Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент.
25. Турусбекова А.К. - Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын башчысы, к.м.н., доцент.
26.Бугубаева М.М., Клиникалык дисциплиналар-2 кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент.
27.Абдурахманов Б.О., Клиникалык дисциплиналар -3 кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент.
28.Курбанбаев О.И., Хирургиялык дисциплиналар жана травматология кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент.

Катышуу формалары:Конференция төмөнкү тематикалык секциялар боюнча докладдарды кабыл алат:
 Эксперименттик жана клиникалык морфология;
  Клиникага чейинки дисциплиналардын актуалдуу маселелери;
  Клиникалык дисциплиналардын актуалдуу маселелери.
Катышуу формалары:
1. Оозеки баяндама
2. Макаланы оозеки баяндоо жана жарыялоо
3. Плакаттарды көрсөтүү жана макалаларды жарыялоо
Тапшырылган макалалар «ОшМУнун жарчысы медициналык аспектилери менен» электрондук журналына жарыяланат жана №564-10/2016 лицензиялык келишимге ылайык Elibrary.ru илимий электрондук китепканасынын сайтына жайгаштырылат, индекстелет. RSCI. Жарыялоо акысы алынбайт.
Бардык макалалар Антиплагиат системасында кылдаттык менен каралат жана талданат.
_______________________________________________________________________
Катышуу формасы боюнча макалалар жана маалыматтар 2023-жылдын 15-майга чейин кабыл алынат.
Конференциянын жооптуу катчысы:
1. Клиникага чейинки дисциплиналар боюнча Ташматова Нурила Кубатовна
Оперативдүү байланыш телефону: +996701011090
Макалаларды жөнөтүү үчүн электрондук дарек: nurilatashmatova@gmail.com
2. Клиникалык дисциплиналар боюнча Алибаева Айгуль Абдираимовна
Оперативдүү байланыш телефону: +996 770240844
Макалаларды жөнөтүү үчүн электрондук почта: alibaevaajgul32@gmail.com

Арыздар, илимий макалалар жана докладдар аяктагандан кийин конференциянын кеңири программасы түзүлүп, конференциянын катышуучуларына жөнөтүлөт. Биз каралып жаткан маселелерге кызыгуу көрсөткөн бардык басылмалардын авторлорун куттуктайбыз.

Уюштуруу комитетине төмөнкү документтердин пакети жөнөтүлүшү керек:
- формага ылайык өтүнмө (бир авторлор тобунун бардык өтүнмөлөрү бир файлга жайгаштырылышы керек; файлдын аталышы "макала_өтүнмөнүн биринчи үч авторунун аты-жөнү")
- .doc, docx, rtf форматындагы макала (файлдын аталышы «макаланын биринчи үч авторунун аты-жөнү»);
жогорку сол бурчунда бөлүм башчынын визасы («басма үчүн») жана биринчи бетинде бардык авторлордун кол тамгалары менен макаланын сканерленген биринчи бети.

_______________________________________________________________________
Эл аралык илимий конференцияга катышуу үчүн каттоо формасы

    

Ош мамлекеттик университетинин медицина факультети